شهید محسن فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم , شهید محسن فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم

به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشمند برجستهٔ هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده

شهیدان سلیمانی، ابومهدی المهندس و فخری زاده

فایل لایه باز تصویر شهیدان سلیمانی، ابومهدی المهندس و فخری زاده

شخصیت علمی و مدیریتی شهید دکتر محسن فخری زاده 

شخصیت علمی و مدیریتی شهید دکتر محسن فخری زاده

فلسفه فیزیک از منظر شهید دکتر محسن فخری زاده

فلسفه فیزیک از منظر شهید دکتر محسن فخری زاده

سواری بر زمین افتاد و اسبی در غبار آمد/ شهید فخری زاده - علی محمد مودب

حرف خون با صدای امیر حقیقت

نماهنگ حرف خون با صدای امیر حقیقت/ شهید فخری زاده

شعر "شهید میهن" برای شهید فخری زاده از سعید بیابانکی

شعر "داغ تازه" برای شهید فخری زاده از محمدمهدی سیار

شعر "قربانگاه" برای شهید فخری زاده از ساجده تقی زاده

غزل "چشم تو روشن" برای شهید فخری زاده از سیدعلیرضا شفیعی