ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

عالم مکاشفه

مکاشفه و مشاهده

آشنایی با قلب و علم مکاشفه

سید جمال گلپایگانی

مکاشفه مرحوم آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی​

علامه حسن زاده آملی

یکی از درس های بزرگی که از سال ها حضور در محضر علامه حسن زاده آملی گرفتیم، سکوت و کم گویی ایشان بود، با آمدن استاد به محل درس هاله ای از سکوت بر