عزیزم حسین

نماهنگ مداد رنگی عبدالرضا هلالی عزیزم حسین

اجرای سرود «عزیزم حسین» در ورزشگاه آزادی (فیلم، صوت، متن)

همخوانی «سلام فرمانده» | اجرای پویانفر و هلالی همراه با دهه نودی ها , همخوانی «سلام فرمانده» | ورزشگ

سرود «سلام فرمانده» با اجرای پویانفر و هلالی در همایش دهه نودی ها (فیلم، صوت، متن)