عشقم عزیز دلم رو نیزه خوابی

حاج داوود مهذبیه

آلبوم بارون ماتم - حاج داوود مهذبیه محرم ۹۵ + متن