ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

عکس عید غدیر خم

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

بسم الله الرحمن الرحیم
سرچشمه ی وحی در کویر است، غدیر
تقدیر خداوند قدیر است، غدیر
ای عشق! بگو به تشنه کامان ولا