ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

عیب مستور

فریب در ازدواج

مجازات تدلیس و فریب در ازدواج

دعای روزبیست و ششم ماه مبارک رمضان

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین.