ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

فتوا

فتوا

ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم صاحب تفسیر معروف) می گوید: بعد از درگذشت (و شهادت) امام علی بن موسی علیهماالسلام به حج مشرف شدم و در آن سفر به دیدار امام

تصویر پروفایل

ای اباذر، اگر چیزی از تو بپرسند که آن را ندانی، بگو نمی دانم.

پرسش و پاسخ

چرا باید مکان نماز مردان جلوتر از زنان باشد؟