فنون اقناع

ویدئو تدریس درس هفتم کتاب تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو

ویدئو تدریس درس هفتم کتاب تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو / درس ششم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو / درس ششم

 فنون اقناع

واضح است که هر فرستنده برای فرستادن پیام خود یک هدف معقول و منطقی دارد. بیشترین هدف زندگی اجتماعی و فرستادن پیام، تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه افراد، مطابق با نظر فرستنده است که به آن «اقناع» می گویند...

تاب تفکر و سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت درس 7 و 8 کتاب تفکر و سواد رسانه ای - ما می توانیم! (ادامه فنون اقناع ۱)

تفکر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس 6 کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم