فیلم دعای روز دوم ماه رمضان

تصویر دعای روز دوم ماه رمضان

کلیپ دعای روز دوم ماه رمضان + متن و ترجمه منظوم ترکی :