فیلم کامل مناظرات انتخابات ۱۴۰۰

آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع «دغدغه‌های مردم» 1400

آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع «دغدغه های مردم» ۱۴۰۰

دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری 1400 - (دانلود و پخش)

دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ - (دانلود و پخش)

نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 - فیلم کامل + دانلود

نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ - فیلم کامل + دانلود