قصد عشره

حجت الاسلام نظری منفرد

موضوع : قصد اقامت ده روز - احکام مسافر

احکام روزه

پرسش : مسافرت کردن در ماه رمضان چگونه است؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام رضایی

احکام روزه

موضوع : بیان احکام روزه - احکام نماز شکسته - قصد 10 روز (قصدعشره) و نکات و مسائل مربوط به آن - خارج شدن از محل اقامت پس از قصد 10 روز - تغی