لزوم رعایت حق الناس

حق الناس

ادا کردن حق الناس مرهمی بر زخم های اجتماعی

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.