ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

ماجرای نهم دی

روز بصیرت ؛ حماسه 9 دی

نرم افزار اندروید/ 9 دی

نرم افزار اندروید ، روز بصیرت

ویژه حماسه 9 دی

فتنه 88 و 9 دی

ضیاءالصالحین به نقل از منبری ها به مناسبت بزرگداشت روز 9 دی منتشر کرد: 

استاد اصغر طاهرزاده

در حماسه ی نهم دی ماه دو عنصر مهم نقش اساسی داشت. یکی ظهور فتنه ای پیچیده و فراگیر که به منظور ساقط نمودن نظام اسلامی به میدان آمده بود و دیگر بصیرتی بود که مردم نسبت به ابعاد مختلف فتنه پیدا کردند و در ذیل اسلام و تشیع و نظر به شخصیت اشراقی حضرت...

حماسه نهم دی

​نهم دی، یکی از نمادهای ماندگار در انتخاب درست مردم است که نبرد با مار خوش خط وخال فتنه و تزویر را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد و حکایتی جانانه از عزم ملی در مدیریت سیاسی کشور را رقم زد.