ماه تقوا

آیت الله خامنه ای, امام خامنه ای, رهبری, مقام معظم رهبری, رهبر معظم انقلاب, خامنه ای, رهبر انقلاب

رمضان؛ قطعه ای از بهشت - مقام معظم رهبری

    رهبر انقلاب, امام خامنه ای, آیت الله خامنه ای, مقام معظم رهبری, رهبر معظم انقلاب

    رمضان؛ ماه قدم نهادن در وادی تقوا در بیان مقام معظم رهبری