ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

ماه محرم

محرم,عاشورا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

عبدالله بن عقبه غنوی 
قاتل ابوبکر بن حسن بن علی بن ابیطالب علیهم السلام در عاشورا 61 هـ.ق در کربلا! 

حقانیت اهل بیت علیهم السلام

- عبدالرحمن بن محمد اشعث (اَشعَث) 

دفن شهدای کربلا,شهدای کربلا,شهیدان کربلا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

- رشید ترکی 
قاتل هانی بن عروه مرادی 

مختار بن ابوعبیده ثقفی,رهبر قیام خونخواهی امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

- بحدل [بجدل] بن سلیم کلبی 
از عناصر خبیث لشگر عمربن سعد در کربلا!! 

عاشورای حسینی,محرم,عاشورا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

مقام معظم رهبری، با اندیشه ای ژرف و دانشی وسیع، درس ها، پیام ها و عبرت هایی از مدرسه ی عاشورا مطرح نموده و جان تشنه ی شنوندگان را از درس های سازنده و الهام آفرین عاشورا سیراب می نماید. نوآوری، طراوت بیان، خلوص، عامل بودن و زمان آگاهی...

حجت الاسلام جواد محدثی,جواد محدثی,محدثی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

برتر و دشوارتر از جهاد با دشمن بیرونی، مبارزه با تمنیات نفس و کنترل هوای نفس و خشم و شهوت و حب دنیا و فدا کردن خواسته های خویش در راه «خواسته خدا» است. این خود ساختگی و مجاهده با نفس، زیربنای جهاد با دشمن بیرونی است و بدون آن

عاشورای حسینی,محرم,عاشورا,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

امام حسین (علیه السلام) حاضر کرد علی بن الحسین (علیهما السلام) را و آن حضرت بیمار بود پس وصیت فرمود به او به اسم اعظم و مواریث انبیاء (علیهم السلام) و آگاه نمود او را که علوم و صحف و مصاحف و سلاح را که از مواریث نبوتست نزد ام سلمه رضی...