متن دعای روز سی ام رمضان

استوری دعای روز 30 ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

استوری دعای روز ۳۰ ماه رمضان با صدای مرحوم موسوی قهار

متن و ترجمه دعای روز ۳۰ :

دعای روز 30 ماه رمضان

دعای روز ۳۰ ماه رمضان با متن و ترجمه گویا

شرح دعای روز سی ام ماه رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز سی ام ماه رمضان از جواد محدثی

دعای سید بن باقی در روز سی ام رمضان