متن شعر کنار ایوون خونه کبوتر زخمی و خسته

حاج داوود مهذبیه

آلبوم بارون ماتم - حاج داوود مهذبیه محرم ۹۵ + متن