متن مداحی حاج داود مهذبیه

ببین زانو زده یل ام البنین با صدای داود مهذبیه

ببین زانو زده یل ام البنین با صدای داود مهذبیه

حاج داوود مهذبیه

من مست جانانم، کی ترسم از جان با صدای داود مهذبیه

حاج داوود مهذبیه

آلبوم بارون ماتم - حاج داوود مهذبیه محرم ۹۵ + متن