متن نماهنگ امام زمان

نسخه ترکی استانبولی سلام فرمانده (سلام ای مولا)

اجرای ترکی استانبولی سلام فرمانده (سلام ای مولا) از علیجان گورل (کلیپ، صوت، متن)

اجرای سرود امام زمانی «سلام فرمانده» در رفسنجان، نماهنگ سلام فرمانده، ابوذر روحی

اجرای سرود «سلام فرمانده» در رفسنجان + متن

نماهنگ مهدوی «تشنه دیدار» از حامد جلیلی

نماهنگ مهدوی «تشنه دیدار» از حامد جلیلی (کلیپ، صوت، متن)

«سلام فرمانده»

اجرای سرود «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ «به نیت فرج» از کربلایی حسن کاتب

نماهنگ «به نیت فرج» از کربلایی حسن کاتب (کلیپ، صوت، متن)

سرود "سلام فرمانده" در کارگیل هند

سرود "سلام فرمانده" در کارگیل هند (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ «ارشدنا الی الطریق» از محمد حسین پویانفر

نماهنگ «ارشدنا الی الطریق» از محمد حسین پویانفر (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ ماه تمام از محسن حشمتی راد

نماهنگ ماه تمام از محسن حشمتی راد (صوت، متن، کلیپ)

نماهنگ «این شب ها» از حاج مهدی رسولی

نماهنگ «این شب ها» از حاج مهدی رسولی (کلیپ، صوت، متن)