محاسبه عمر

محاسبه نفس

هنگام محاسبه، با عقل و دل خویش، خدای آگاه به نهان و نیز دو فرشته نگهبان خویش را حاضر و ناظر ببین و چون شریکی که از جزئیات کارهای شریکش آگاه است و اهل سهل انگاری و گذشت نیست، به حساب خود برس. و نیز آگاه باش که...

علامه طباطبائی

هنگامی که از علّامه طباطبایی (ره) ، در مورد قدمهای معرفت سؤال شد، ایشان سه سفارش اکید داشتند:
مشـــارطه، مـــــراقبه و محــــاسبه

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.