مداحی حاج محمود کریمی شب ۲۴ ماه رمضان

حاج محمود کریمی - مدح (شبا اشکای خورشیدو توی مهتاب می‌بینم)

مدح «شبا اشکای خورشیدو توی مهتاب می بینم» از محمود کریمی (کلیپ، صوت، متن)

حاج محمود کریمی , مدح (تو که از روز ولادت، دل بابا بردی)

مدح «تو که از روز ولادت، دل بابا بردی» از محمود کریمی (کلیپ، صوت، متن)