مداحی شهادت سردار سلیمانی

حاج میثم مطیعی

زمینه همچنان بر شانه ها می آیند یاران ما از مطیعی

شهید حاج قاسم سلیمانی

ویژه نامه سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی

ویژه نامه سردار آسمانی / مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

حاج میثم مطیعی

مداحی شب شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام از مطیعی در بیت رهبری

حاج میثم مطیعی

مداحی یا أبا مهدی یا قاسم، عهداً عهداً سنقاوم از میثم مطیعی

حاج میثم مطیعی

مداحی عربی سلیمانی معنا میثم مطیعی + متن و ترجمه

حاج میثم مطیعی

مداحی میروی سفر به خیر میثم مطیعی /سردار سلیمانی+متن

حاج میثم مطیعی

مداحی ما خون را به خون می شوییم (خون خواهی حاج قاسم سلیمانی) + متن

حاج میثم مطیعی

مداحی عربی وداعا یا سلیمانی / میثم مطیعی + متن

حاج محمود کریمی

مداحی علمدار حضرت ولی، قاسم سلیمانی حاج محمود کریمی