مداحی شهادت سلیمانی سید مجید بنی فاطمه

ویژه نامه سردار آسمانی / مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

ویژه نامه سردار آسمانی مداحی شهادت حاج قاسم سلیمانی

سید مجید بنی فاطمه

اینجا عالم عشقه روزی همه عشقه با صدای بنی فاطمه

حاج سید مجید بنی فاطمه

الموت لاسرائیل الموت لامریکا از سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

حاج قاسم همه سرباز توایم از سید مجید بنی فاطمه