مداحی های مهدی رسولی

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی

رجز «قیام ما قیام عدل و داد است» از مهدی رسولی (فیلم، صوت، متن)

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی

نوحه «محبت ابوتراب را که جار میکشم» از مهدی رسولی/ شب ۱۹ رمضان

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی, مهدی رسولی مداحی

نوحه «نام مارا بنویسید عبد پریشانش» از مهدی رسولی/ شب ۲۳ رمضان

حاج مهدی رسولی

نوحه بوگئجه کلثومه مهماندور علی/ مهدی رسولی + متن

مهدی رسولی , حاج مهدی رسولی, مهدی رسولی مداحی

من کجا و مدح تو کجا از مهدی رسولی/ شب قدر (کلیپ، صوت، متن)