مراسم عزاداری محرم

آلات موسیقی در عزاداری

آیا استفاده از آلات موسیقی مانند دفّ و چنگ در عزاداری ها صحیح است؟

سیدرضا نریمانی

حی علی العزا تو دلا ماتمه/ مشکی به تن کنید ماه محرمه/ کوچه رو وا کنید اومده فاطمه/ گوشه روضه ها می کنه زمزمه ...

محرم,عاشورا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

مصیبت به واسطه تو بر ما عظمت و جلالت یافته، نه اینکه مصیبت تو فقط بر ما عظمت دارد، بلکه این مصیبت برای همۀ آسمانی ها بزرگ است...

محرم,عاشورا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

(گریه رحمت)، یعنی اشکی که بر اساس عواطف و احساسات، انسان رقّت قلب پیدا می کند و برای چیزی گریه می کند، این طبیعت همه بشر است. حتی اگر کسی مسلمان هم نباشد و قساوت قلب نداشته باشد وقتی یک صحنه غم...

محرم,عاشورا,امام حسین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

اول محرّم الحرام