مردم داری

امیرالمومنین علی علیه السلام, حضرت علی علیه السلام, امام علی(علیه السلام)

حکومت از دیدگاه امام علی علیه السلام بخش دوم

کلیپ تصویری / موج مهربانی - با موضوع مردم داری

کلیپ تصویری / موج مهربانی - با موضوع مردم داری