مستند انتخاباتی ۱۴۰۰

علیرضا زاکانی

فیلم مستند انتخاباتی علیرضا زاکانی قسمت دوم

قسمت دوم | مستند انتخاباتی دکتر محسن رضایی

قسمت دوم مستند انتخاباتی دکتر محسن رضایی

قسمت دوم| مستند انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی

قسمت دوم مستند انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی

مستند انتخاباتی دکتر سعید جلیلی | قسمت دوم

مستند انتخاباتی دکتر سعید جلیلی - قسمت دوم

بخش دوم فیلم مستند تبلیغاتی دکتر سعید جلیلی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی

قسمت دوم فیلم مستند انتخاباتی امیرحسین قاضی زاده هاشمی

امیرحسین قاضی زاده هاشمی

قسمت اول فیلم مستند انتخاباتی امیرحسین قاضی زاده هاشمی

محسن رضایی میرقائد

قسمت اول فیلم مستند انتخاباتی محسن رضایی میرقائد

سعید جلیلی

قسمت اول فیلم مستند انتخاباتی سعید جلیلی

علیرضا زاکانی

قسمت اول فیلم مستند انتخاباتی علیرضا زاکانی

سید ابراهیم رئیسی

قسمت اول فیلم مستند انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی