مسجد دانشگاه

احکام اعتکاف

اعتكاف در مساجد جامع شهرها جايز است و در سايز مساجد جايز نيست.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.