مصاحبه با قرآن درباره امام زمان

السلام علیک یا بقیة الله

خداوند می فرماید: «إن الأرض یرثها عبادی الصالحون.» یعنی زمین را بندگان صالح من به ارث می برند. پس وارثان زمین که امام زمان علیه السلام و یاران ایشان هستند دو ویژگی دارند:
1- عبادالله اند 2- صالحین اند.