معایب فضای مجازی

شبکه اجتماعی

مخاطبان رسانه باید تا حد توان از آسیب ها روی گردانند و از مزایای آن بهره کافی را ببرند، چنین بحث هایی ضرورت های تازه ای را برای جوامع علمی و فضای اجتماعی به وجود آورده است که آن ضرورت پرداختن به «سواد رسانه ای» است....

آثار مخرب استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی

آثار مخرب استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی

معایب فضای مجازی

هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده ای؟
خود در میان جمع و دلم جای دیگر است.

آسیب های اجتماعی در فضای مجازی

۴) حریم خانواده آماج چشمان نامحرم

فلاحتی،حمید آسیب های فضای مجازی

یکی از مسائلی که در نهی از منکر در جامعه باید به آن توجه کافی شود، منکرات رایج در جامعه است منکراتی که اگر از آنها جلوگیری نشود مانند موریانه روز به روز پایه

تیزر روایت زندگی / عشق مجازی من

فیلم کوتاه: عشق مجازی من (با موضوع عاقبت اندیشی)

فضای مجازی

فضای سایبر که در ایران از آن به فضای مجازی تعبیر می شود، فضای تئوری است که  ارتباطات کامپیوتری در آن رخ می دهد.