مقتل حضرت قاسم

داوود علیزاده

روضه ترکی حضرت قاسم بن حسن علیه السلام - حاج داوود علی زاده

حجت الاسلام جان نثاری

صوت/ مجموعه مقتل خوانی حجت الاسلام جان نثاری

حضرت قاسم علیه السلام

صوت مقتل خوانی حجت الاسلام جان نثاری: حضرت قاسم علیه السلام