مناظرات انتخابات ۱۴۰۰

آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع «دغدغه‌های مردم» 1400

آخرین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع «دغدغه های مردم» ۱۴۰۰

دومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری 1400 - (دانلود و پخش)

دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ - (دانلود و پخش)

نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 - فیلم کامل + دانلود

نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ - فیلم کامل + دانلود