مهدی زارع

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود سردار دل ها (متن، کلیپ، صوت، بیکلام)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود علمدار علی (متن، صوت، بیکلام)