نرم افزار ایکس مایند

نرم افزار XMind (ایکس مایند)

نرم افزار نقشه ذهنی XMind (ایکس مایند)

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.