نقشه های ذهنی

نرم افزار XMind (ایکس مایند)

نرم افزار نقشه ذهنی XMind (ایکس مایند)

نرم افزار XMind (ایکس مایند)

فیلم آموزشی نرم افزار XMind (ایکس مایند)

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.