نماهنگ ابوذر روحی

سرود "سلام فرمانده" در بروجرد، ابوذر روحی، نماهنگ سلام فرمانده

ببینید | اجرای سرود "سلام فرمانده" در بروجرد - همایش دهه نودی ها

همخوانی "سلام فرمانده" در تنکابن، سرود سلام فرمانده، نماهنگ سلام فرمانده

همخوانی "سلام فرمانده" در تنکابن | همایش دهه نودی ها (فیلم، صوت، متن)

«سلام فرمانده»

اجرای سرود «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی (فیلم، صوت، متن)

سرود سلام فرمانده | بهشت زهرا قطعه 40

اجرای سرود سلام فرمانده | تهران - بهشت زهرا قطعه 40 (کلیپ، صوت، متن)

اجرای سرود «سلام فرمانده» در لنگرود گیلان، سرود سلام فرمانده در رشت

اجرای «سلام فرمانده» در لنگرود گیلان (کلیپ، صوت، متن، آهنگ بیکلام)

همخوانی سرود «سلام فرمانده» | حسینیه عاشقان قائمشهر

همخوانی «سلام فرمانده» | حسینیه عاشقان قائمشهر (کلیپ، صوت، متن)

همخوانی سرود «سلام فرمانده» | اجتماع چهل هزار نفری مردم مشهد

همخوانی «سلام فرمانده» | اجتماع چهل هزار نفری مشهدی ها (کلیپ، صوت، متن)

کلیپ استوری « ای رفیق شهیدم» - ابوذر روحی، حاج ابوذر روحی

استوری | ای رفیق شهیدم - حاج ابوذر روحی

سرود سلام فرمانده مدرسه شهید شاهین روستای ایران آباد

ببینید | دنیا بدون تو معنایی نداره / دهه نودی های روستای ایران آباد

سرود سلام فرمانده - همدان

همخوانی «سلام فرمانده» | همایش دهه نودی های همدانی (کلیپ، صوت، متن)