نماهنگ سردار سلیمانی

شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ ترکی استانبولی برای حاج قاسم سلیمانی / ویژه عید نوروز

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ سردار امید / شهید سلیمانی (متن، کلیپ، صوت)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سرود حماسی لبیک یا سیستانی / رزمندگان حشد ترکمانی عراق

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ وداع با شهید حاج قاسم سلیمانی (رضوان الله تعالی علیه)

نماهنگ بابا حاجی / شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ بابا حاجی / شهید حاج قاسم سلیمانی

مقاومت اسلامی

نماهنگ ملت مقاومت - مقام معظم رهبری

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ قسماً بدماء سلیمانی با زیرنویس فارسی

نماهنگ سردار با صدای مهرداد جم

نماهنگ سردار با صدای مهرداد جم + متن

شهید حاج قاسم سلیمانی

نماهنگ پیروزی / فیلم خام از سردار سلیمانی (1)