نوحه حضرت علی اصغر

حاج داوود مهذبیه

آلبوم بارون ماتم - حاج داوود مهذبیه محرم ۹۵ + متن

نوار "آهو و علی اصغر" از سلیم موذن زاده 1362

نوار "آهو و علی اصغر" از سلیم موذن زاده ۱۳۶۲

روضه حضرت علی اصغر علیه السلام, سلیم موذن زاده

نوار حضرت علی اصغر علیه السلام ۱۳۴۳ مرحوم سلیم موذن زاده

نادر جوادی اردبیلی

سینه زنی درده دچار ایلدون اصغر منی - نادر جوادی