وادی تقوا

رهبر انقلاب, امام خامنه ای, آیت الله خامنه ای, مقام معظم رهبری, رهبر معظم انقلاب

رمضان؛ ماه قدم نهادن در وادی تقوا در بیان مقام معظم رهبری