پاسخ به اشکال

ماه محرم

ویژه نامه پرسمان حسینی علیه السلام/ پاسخ به شبهات محرم

غدیر خم

شیعه معتقد است: مسئله بسیار مهم رهبری دینی و دنیایی مردم پس از ارتحال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مهمل و بدون تکلیفِ مشخص رها نشده است بلکه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از اولین روز دعوت خویش (یوم الدار) تا پایان عمر،...