#پرسش و پاسخ

علامه مصباح یزدی

ما در جاهایی از متدولوژی رایج علوم انسانی فراتر می رویم یعنی باید از اول اعلام کنیم که متدلوژی ما وسیع تر است، تنها به حس و عقل اکتفا نمی کنیم و به ادلة تعبدی هم استناد می کنیم، چون پشتوانة عقلی دارد و برمی گردد به یک نوع...

پیامبر اکرم

از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که اگر تقوا روزی کسی شود بهترین چیز نصیبش شده است، آیا تقوا را ما باید کسب کنیم یا منتظر شویم روزیمان شود؟
ج: اگر بنشینید هیچ وقت نمی آید، باید شما با آن مقدماتی که خدا داده...

رسول الله صلی الله عليه وسلم

خدای متعال حضرات معصومین را هدایت کرد و به راه مستقیم آورد، این ها منازل این صراط را طی کرده اند و هیچ کسی به اندازه این ها آشنا به این کار و راه نیست، لذا خدا گفته است این برنامه را باید از این ها یاد...

حضرت محمد(صلی الله علیه و آله وسلم)

یعنی معراج هم جسمانی است و هم روحانی؟
ج: اگر مقصد جسم باشد جسمانی است، مقصد غیرجسم باشد غیرجسمانی است. اگر گفتند پیش خدا رفت، خدا جسم نیست، اگر گفتند بیت المقدس رفت، چون جسم است جسمانی است.... پیامبر...

آیت الله خوشوقت(ره)

گناه چند جور است، یک نوع گناه نداریم، یک جور گناه نداریم. گاهی کاری از نظر خدا گناه است؛ دزدی از نظر خدا گناه است، آدم کشی به ناحق از نظر خدا گناه است، دروغ گفتن از نظر خدا گناه است....

آیت الله خوشوقت(ره)

«یا یَحْیى‏ خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّه» معنایش چیست؟ این نیست که (کتاب) سنگین است محکم بگیر تا نیفتد، یعنی به محتوایش خوب عمل کن. اگر من احتمال بدهم این آقا حرف هایی که می زند سهو کرده است...

آیت الله خوشوقت(ره)

پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله مأمور بود همه انسان ها را هدایت کند، هر کسی در هر حالتی از بدی هست از بت پرستی گرفته تا پایین بیاید همه را در خط بندگی خدا بیاورد. برای همین ایشان مأمور بود که اگر گاهی کسی غلطی انجام می دهد صرف نظر کند، چون صرف...

استاد اصغر طاهرزاده

هرکس در این تاریخ بخواهد به خدا وصل شود باید به اراده امروزین خدا وصل شود. و اگر بنده نظر خاصی به مقام معظم رهبری«حفظه اللّه» دارم هم به همين دليل است كه معتقدم یکی از موفق‌...

آیت الله خوشوقت

سوال1: اولیای خداوند چه کسانی هستند؟