ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

#پرسش و پاسخ

آیت الله خوشوقت(ره)

گناه چند جور است، یک نوع گناه نداریم، یک جور گناه نداریم. گاهی کاری از نظر خدا گناه است؛ دزدی از نظر خدا گناه است، آدم کشی به ناحق از نظر خدا گناه است، دروغ گفتن از نظر خدا گناه است....

آیت الله خوشوقت(ره)

«یا یَحْیى‏ خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّه» معنایش چیست؟ این نیست که (کتاب) سنگین است محکم بگیر تا نیفتد، یعنی به محتوایش خوب عمل کن. اگر من احتمال بدهم این آقا حرف هایی که می زند سهو کرده است...

آیت الله خوشوقت(ره)

پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله مأمور بود همه انسان ها را هدایت کند، هر کسی در هر حالتی از بدی هست از بت پرستی گرفته تا پایین بیاید همه را در خط بندگی خدا بیاورد. برای همین ایشان مأمور بود که اگر گاهی کسی غلطی انجام می دهد صرف نظر کند، چون صرف...

استاد اصغر طاهرزاده

هرکس در این تاریخ بخواهد به خدا وصل شود باید به اراده امروزین خدا وصل شود. و اگر بنده نظر خاصی به مقام معظم رهبری«حفظه اللّه» دارم هم به همين دليل است كه معتقدم یکی از موفق‌...

آیت الله خوشوقت

سوال1: اولیای خداوند چه کسانی هستند؟