پرسمان غدیر

دانلود نرم افزار غدیر 1

نرم افزار غدیر (1) (دانلود رایگان)

نرم افزار در امتداد غدیر

نرم افزار اندروید ، در امتداد غدیر
ویژه عید سعید غدیر خم

مسابقه در امتداد غدیر

نرم افزار اندروید ، غدیر 3

نرم افزار اندروید ، غدیر 3
ویژه عید سعید غدیر خم

بخش ها:
- قرآن و عترت