پوستر دکتر فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم , شهید محسن فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم

به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشمند برجستهٔ هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده

شهید محسن فخری زاده/ شهید هسته ای

فایل لایه باز تصویر شهید محسن فخری زاده/ شهید هسته ای ۱۶

شابلون چهره شهید فخری زاده

فایل لایه باز شابلون چهره شهید فخری زاده ۱۴

دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده

بنر لایه باز دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده ۱۳

دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده

تصویر لایه باز دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده

دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده

تصویر لایه باز دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده

پوستر شهید محسن فخری زاده

پوستر شهید محسن فخری زاده ۵۱ ش

پوستر شهید دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران

پوستر شهید دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران