پوستر سردار شهید سلیمانی

سپهبد قاسم سلیمانی: الا یا اهل عالم، من حسین (علیه السلام) را دوست دارم

سپهبد قاسم سلیمانی: الا یا اهل عالم، من حسین (علیه السلام) را دوست دارم

تصویرسازی نمادین از دست قطع شده علمدار جبهه مقاومت در دستان علمدار کربلا

تصویرسازی نمادین از دست قطع شده علمدار جبهه مقاومت در دستان علمدار کربلا

برگرد و بگیر دست ما را

پوستر در کشتی نجات / شهید سلیمانی در محضر امام حسین علیه السلام

پوستر در کشتی نجات / شهید سلیمانی در محضر امام حسین علیه السلام

پوستر انتقام سخت با تصویر حاج قاسم سلیمانی

پوستر انتقام سخت با تصویر حاج قاسم سلیمانی

طرح حاج قاسم سلیمانی از عباس منصور گرافیست لبنانی

طرح حاج قاسم سلیمانی از عباس منصور گرافیست لبنانی

عباس منصور گرافیست لبنانی که با طرح حاج قاسم سلیمانی مشهور شد

چون رهند از دست خود دستی زنند          چون جهند از نقص خود رقصی کنند - پوستر شهید سلیمانی

پوستر | چون رهند از دست خود دستی زنند سردار سلیمانی

پوستر لشکر سلیمانی

مجموعه پوستر نگارخانه ای لشکر سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر لایه باز شهید حاج قاسم سلیمانی (طرح 34)

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

تصویر لایه باز شهید قاسم سلیمانی / مخصوص نوجوانان

پوستر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

پوستر شهید سردار حاج قاسم سلیمانی