پوستر شهدای هسته ای

پوستر | هسته های بی کران علم , شهید محسن فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم

به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشمند برجستهٔ هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده

شهدای هسته ای

فایل لایه باز تصویر شهدای هسته ای ۱۵

پوستر شهید فخری زاده

پوستر شهید فخری زاده (فایل لایه باز ۹)

پوستر پیام رهبری در شهادت دکتر فخری زاده

پوستر پیام رهبری در شهادت دکتر فخری زاده (۸)

نقاشی چهره شهید محسن فخری زاده

نقاشی چهره شهید محسن فخری زاده + تصویر لایه باز ۶

تصویر شهید محسن فخری زاده

تصویر شهید محسن فخری زاده (بنر لایه باز ۵)

پوستر و استوری دست بر مداریم/ ترور شهید محسن فخری زاده

پوستر و استوری دست بر مداریم/ ترور شهید محسن فخری زاده

پوستر دانشمند شهید محسن فخری زاده

پوستر دانشمند شهید محسن فخری زاده

پوستر شهید محسن فخری زاده مهابادی

پوستر شهید محسن فخری زاده مهابادی