پوستر شهید فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم , شهید محسن فخری زاده

پوستر | هسته های بی کران علم

به مناسبت چهلمین روز شهادت دانشمند برجستهٔ هسته ای و دفاعی شهید محسن فخری زاده

شهید محسن فخری زاده/ شهید هسته ای

فایل لایه باز تصویر شهید محسن فخری زاده/ شهید هسته ای ۱۶

دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده

تصویر لایه باز دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده

دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده

تصویر لایه باز دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده

استوری و پوستر فخر علم/ شهید فخری زاده

استوری و پوستر فخر علم/ شهید فخری زاده

ز علمت لاله ای روئید و فخری زاده شد.

پوستر شهید محسن فخری زاده

پوستر شهید محسن فخری زاده ۵۱ ش

پوستر شهید دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران

پوستر شهید دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته ای ایران

پوستر شهید فخری زاده

پوستر شهید فخری زاده (فایل لایه باز ۹)

پوستر پیام رهبری در شهادت دکتر فخری زاده

پوستر پیام رهبری در شهادت دکتر فخری زاده (۸)

تصویر شهید محسن فخری زاده

تصویر شهید محسن فخری زاده (بنر لایه باز ۵)