پیامک دهه فجر

دهه فجر

دهه فجر - ویژه نامه انفجار نور:

دهه فجر

سلام بر شهدا و امام شهدا و درود بر فجر آفرینان که نهال دهه فجر همواره به همت والایشان یادگار و ماندگار مانده است.

پیامک های مناسبتی

پویا و باوقار، شهوار می رویم

استاده بر مسیر، بیدار می رویم

در باغ انقلاب، شاد و بلند و سبز

هر روز تازه تر، پر بار می رویم