کارکرد رسانه ها

کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی قدس سره

کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی قدس سره

کارکردهای رسانه

بررسی کارکردهای رسانه

آیت الله مکارم شیرازی

به گزارش خبرنگار ضیاءالصالحین به نقل ازحوزه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیش از ظهر امروز در دیدار با

روز هنر انقلاب اسلامی

سنت پسندیده نام گذاری روزهای هفته با هدف گرامی داشت مناسبت های مهم اسلامی و ملی، یکی از کارهای بسیار خوبی است که در حد خود به ماندگار شدن خاطره وقایع ارزشمند کمک می کند. در فرهنگ اسلامی هم همواره به این مسأله مهم توجه شده است. در قرآن کریم، از...