کلیپ سخنرانی استاد عالی

عهدهای امام کاظم علیه السلام با علی بن یقطین - حجت الاسلام عالی

عهدهای امام کاظم علیه السلام با علی بن یقطین - حجت الاسلام عالی

هدیه برای امام زمان اروحنا فداه - حجت الاسلام عالی

بهترین هدیه برای امام عصر ارواحنا فداه - حجت الاسلام عالی

زیارت امام حسین از راه دور - حجت الاسلام عالی

زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور - حجت الاسلام عالی

استوری میلاد امام کاظم علیه السلام

موسی بن جعفر علیه السلام در بیان صادق آل محمد | استاد عالی

استاد مسعود عالی

مفهوم تقدیر | استاد مسعود عالی

حجت الاسلام مسعود عالی

شناخت دنیا | حجت الاسلام مسعود عالی

حجت الاسلام مسعود عالی

چگونه به آرامش برسیم؟ | حجت الاسلام مسعود عالی

حجت الاسلام مسعود عالی​

ذکر بی نظیر برای گرفتن حاجت | حجت الاسلام مسعود عالی​

پشت پرده مال حرام - حجت الاسلام عالی

پشت پرده مال حرام - حجت الاسلام عالی 

توسل به امام زمان در سختی ها - حجت الاسلام عالی

اهمیت توسل به امام زمان در سختیها - حجت الاسلام عالی