کلیپ سلام فرمانده

سلام فرمانده کردی

سرود «سلام فرمانده» به زبان کردی

اجرای سرود سلام فرمانده در شهر رشت

اجرای سرود سلام فرمانده در رشت (فیلم، صوت، متن)

«سلام فرمانده»

اجرای سرود «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی (فیلم، صوت، متن)

سرود سلام فرمانده | تجمع مردم اسلامشهر

اجرای سرود سلام فرمانده در اسلامشهر (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ سلام فرمانده | اجتماع مردم بابل

نماهنگ سلام فرمانده | اجتماع مردم بابل (کلیپ، صوت، متن)

استوری سلام فرمانده / ابوذر روحی

استوری | سلام فرمانده - ابوذر روحی

نماهنگ «سلام فرمانده» از ابوذر روحی (کلیپ، صوت، متن) , سرود سلام فرمانده , ابوذر روحی

نماهنگ «سلام فرمانده» از ابوذر روحی (کلیپ، صوت، متن و آهنگ بی کلام)